windykacja

Mąż wziął pożyczkę, czy rodzina odpowiada za dług?

Wysłuchałem niedawno zwierzenia i pytania znajomej ze szkoły która spotkałem na zakupach. Jej bezrobotny małżonek wziął w Providencie kredyt. Nadużywa alkoholu i cała pożyczka poszła właśnie na jego alkohol. Teraz wydzwaniają z Providenta do nas do domu i straszą komornikiem. Syn kupił sobie niedawno lodówkę i mieszkając z nimi boi się, że komornik zajmie tą lodówkę. Czy komornik może od ich – członków rodziny ściągać dług za tą pożyczkę męża? Powiedziała że dzwonili z windykacji (z windykacji, nie od komornika) i powiedzieli że cała rodzina odpowiada za ten dług.

 

Należy z całą stanowczością stwierdzić że windykacja wygadywała bzdury nie mające żadnego pokrycia w obowiązującym stanie prawnym i nigdy tak nie było. Jeżeli tylko mąż zawarł umowę pożyczki a żona i syn nawet nie wyrazili na piśmie zgody na zaciągnięcie jej przez pożyczkobiorcę, to nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ten dług. Komornik nie może egzekwować pożyczki ani z odrębnego majątku członków rodziny ani z majątku wspólnego współmałżonków. Uwaga jednak – komornik może lodówkę zająć uznając że jest ta we władaniu męża. Wówczas syn powinien wezwać wierzyciela (Provident Polska S.A.) do zwolnienia lodówki z egzekucji przedstawiając dokumenty (rachunki) świadczące o tym, że to on a nie dłużnik jest właścicielem lodówki. Jeżeli to nie poskutkuje wydaniem przez wierzyciela komornikowi polecenia zwolnienia lodówki, to właściciel lodówki powinien wnieść powództwo przeciwegzekucyjne w którym domagać się będzie zwolnienia tej rzeczy spod egzekucji. Takie powództwo jak każde inne podlega opłacie ale można domagać się zwolnienia z opłaty sądowej: http://egzekucjakomornicza.com.pl/zwolnienie-z-kosztow-sadowych-w-powodztwie-przeciwegzekucyjnym/. W zasadzie komornik powinien odstąpić od zajęcia jeżeli zostaną mu przedstawione niezbite dowody świadczące o tym, że zajęta rzecz nie jest własnością dłużnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.