kredyty

Kredyty dla dłużników

Kredyty pozabankowe to dokładniej pozabankowe pożyczki. Tylko banki mają prawo udzielać kredytów (np. mieszkaniowych, samochodowych, konsolidacyjnych) natomiast pożyczki może udzielić każdy inny podmiot w tym także osoba prywatna. Ponieważ jednak określenie „kredyt pozabankowy” mocno zakorzeniło się w branży finansowej, przeto pozostańmy przy nim skoro podobnie jak w przypadku bankowego kredytu gotówkowego chodzi tu o pożyczkę do wykorzystania na dowolny cel.

 

Skoro tak, to także prywatna pożyczka otrzymana od znajomego, od członka rodziny czy od narzeczonej stanowi praktycznie taki kredyt pozabankowy. I generalnie tylko ewentualnie w takich przypadkach może być to tani kredyt. Dlatego, że kredyty pozabankowe oferowane przez pozabankowe firmy zajmujące się udzielaniem pożyczek do tanich nie należą, wręcz przeciwnie. Kredyty pozabankowe czekają głównie na tych klientów których zdolność kredytowa jest zbyt niska w ocenie banków i nie kwalifikują się do uzyskania kredytu ani pożyczki bankowej. Czyli np. figurują jako nierzetelni kredytobiorcy w BIK (Biuro Informacji Kredytowej), jako dłużnicy w KRD (Krajowy Rejestr Długów), nie posiadają stałego źródła dochodów albo ich dochody są niskie. Banki generalnie nie chcą takich klientów gdyż banki mają obowiązek przyznawania kredytów tylko takim klientom, co do których istnieją pozytywne rokowania, że zwrócą kredyt w terminie. Natomiast pozabankowe firmy pożyczkowe są pod tym względem bardziej liberalne i zakładają większy, nazwijmy margines, że klient nie zwróci pożyczki w terminie i w związku z tym trzeba będzie uruchomić postępowanie windykacyjne i egzekucyjne z udziałem komornika. Jednak takie podejście powoduje iż te tak zwane kredyty pozabankowe są zwykle o wiele droższe niż bankowe kredyty chociaż faktycznie ryzyko nie jest zbyt wysokie, generalnie: http://zadluzenie.info.pl/index.php?post/2019/04/13/Chwilówki-z-komornikiem.-Ryzyko-wysokie-czy-nie-bardzo. Firmy zajmujące się udzielaniem takich kredytów reklamowanych często jako np. kredyty bez BIK, pożyczki dla zadłużonych, kredyty z komornikiem itp., kładą nacisk na uzyskanie odpowiedniego zabezpieczenia spłaty tego rodzaju pożyczek gdyż ryzyko że klient nie zwróci pieniędzy dobrowolnie, jest stosunkowo wysokie. Skoro bowiem kogoś interesuje kredyt pozabankowy który jest przecież znacznie droższy od bankowego, to znaczy że jego możliwości w zakresie terminowej spłaty mogą budzić zastrzeżenia.

 

Pytanie Czytelnika: Czy osoby które są zadłużone mają możliwość otrzymania kredytu? I czy ewentualne kredyty dla zadłużonych dostępne są w bankach czy może jest się wówczas skazanym na lichwiarskie pożyczki?

 

Odpowiedź: Zakładamy że chodzi Panu o zadłużenie przeterminowane a więc minął już termin zwrotu kredytu lub jego części jak wynika z określonego w umowie kredytowej harmonogramu spłat rat. W takim przypadku, zwłaszcza jeśli zwłoka w spłacie przekracza kilka miesięcy, raczej nie otrzyma Pan w banku kredytu. Jeżeli płatności byłyby mniej przeterminowane np. o 2-3 miesiące, to ewentualnie można by uzyskać kredyt konsolidacyjny. W przeciwnym wypadku banki zapewne odmówią udzielenia kredytu i trzeba będzie zwrócić się albo do firmy pożyczkowej nie będącej bankiem albo do prywatnego pożyczkodawcy. Parabanki a wiec pozabankowe firmy pożyczkowe są nawet nastawione na udzielanie kredytów dla dłużników posiadających przeterminowane zadłużenia. Jednak takie kredyty (a raczek po prostu pożyczki) mogą być droższe niż te bankowe. Z punku widzenia litery prawa nie są to pożyczki lichwiarskie gdyż firmy te (zazwyczaj) chyba przestrzegają w umowie ograniczeń co do maksymalnego oprocentowania nominalnego. Jednak oprocentowanie realne (a więc z uwzględnieniem dodatkowych kosztów pożyczki) przynajmniej niektórych takich pożyczek rzeczywiście może przywodzić nas myśl określenie „lichwa”. Jeżeli natomiast chodzi o kredyt dla osoby zadłużonej w ten sposób że posiada już inne zobowiązania finansowe (z tytułu kredytów) ale nie są one jeszcze przeterminowane, to istnieje możliwość otrzymania kolejnego kredytu w banku. Pod warunkiem że bank pozytywnie oceni zdolność kredytową w tym zwłaszcza uzna że pomimo zaciągnięcia kolejnego kredytu, kredytobiorca będzie w stanie spłacać go w terminie.

    1. KRD czyli Krajowy Rejestr Długów jeszcze chyba nie jest tak kluczowym rejestrem jak może się wydawać (pod wpływem marketingu uprawianego przez KRD). Jeszcze chyba wiele banków udziela pożyczki bez sprawdzania w KRD. Podstawą weryfikacji przez banki jest BIK a nie rejestry długów czyli Biura Informacji Gospodarczej. Jak chodzi o pozabankowe pożyczki typu Provident, Profi Credit albo internetowe chwilówki to według posiadanej przeze mnie wiedzy, figurowanie w KRD nie jest przeszkodą do uzyskania tychże. jest często przeciwnie przynajmniej jak chodzi o pożyczki bez BIK czyli są to zarazem pożyczki bez weryfikacji w KRD gdyż takie firmy pożyczkowe jak wspomniany Provident nastawiają się właśnie na zadłużonych klientów.

  1. Bardzo proszę o pomoc, gdyż nie wiem jak postąpić. Wzięłam pożyczkę w 2005r z EVEREST FINANSE S.A.(Bocian Pożyczki) z siedzibą w Poznaniu 61-772 ul. Stary Rynek 88 dla znajomego, który był ich pracownikiem ( pomógł mi w trakcie choroby męża) i nie mógł korzystać z firmowych usług.Niestety okazało się, że nie byłam osamotniona, więcej osób tak postąpiło.Sprawa wyszła na jaw, stracił tę pracę i mnie pozostawił z niespłaconym do końca długiem. W 2008r.EVEREST FINANSE S.A.(Bocian Pożyczki) z siedzibą w Poznaniu 61-772 ul. Stary Rynek 88 uzyskała nakaz zapłaty. W 2014r. oddano sprawę do egzekucji komorniczej,. Komornik umorzył postępowanie egzekucyjne w marcu 2017 wobec stwierdzenia bezskuteczności egzekucji.
    Wczoraj otrzymałam pismo z BEST S.A. Gdynia ul. Łużycka 8A o przeniesieniu mojego niespłaconego zobowiązania na rzecz FUNDUSZU II NSFIZ, który od tej chwili staje się moim wierzycielem. I od tej chwili mam wątpliwości, gdyż w załączniku do pisma (Zawiadomienie o zmianie wierzyciela) zbywca dokonuje przelewu wierzytelności z tytułu umowy zawartej w dniu 06-11-2005r, a nie z tytułu Nakazu zapłaty w post.upominawczym SR z dnia 27-08-2008r . Moje wątpliwości polegają na tym, że EVEREST FINANSE S.A może ponownie skierować do komornika Nakaz zapłaty (którego nie posiadam). Czy przelew wierzytelności nie powinien być na podstawie nakazu zapłaty? Czy nie należałoby przekazać
    na rzecz FUNDUSZU II NSFIZ cesją? Bardzo proszę o pomoc. Jeżeli moje pytanie jest niezrozumiałe, to mogę przesłać skan poszczególnych dokumentów

  2. Profesjonalniej byłoby zawrzeć w umowie cesji informację także o tym, że dług obecnie stwierdzony jest już nakazem zapłaty, ale według mnie nie jest to konieczne. Jeżeli EVEREST FINANSE S.A. bezprawnie (nie będąc już wierzycielem) wystąpi do komornika z wnioskiem egzekucyjnym i komornik wszcznie postępowanie egzekucyjne, to będzie Pani mogła wnieść powództwo przeciwegzekucyjne podnosząc, że EVEREST FINANSE S.A nie jest wierzycielem gdyż zbył Pani zobowiązanie (załączy Pani dokumenty otrzymane od BEST S.A.). Niezależnie od tego może Pani już teraz powiadomić BEST S.A. o tym, że poprzedni wierzyciel uzyskał nakaz zapłaty.

    Jeżeli nie otrzymała Pani dokumentu cesji a tylko samo powiadomienie, to ma Pani prawo żądać aby taka została Pani przedłożona, zanim podejmie Pani jakiekolwiek czynności dotyczące spłaty długu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.