kredyty

Kredyt z emeryturą / rentą

Kredyty nie są przeznaczone tylko dla osób pracujących. Także emeryci i osoby utrzymujące się z renty mogą ubiegać się o pożyczkę. Możliwość otrzymania kredytu, tak jak w przypadku osób pracujących, zależy od zdolności kredytowej, jaką wykaże się kredytobiorca. Bank sprawdzi wysokość dochodów, obecne zobowiązania i ogólną sytuację majątkową. Jeżeli świadczenia emerytalne lub rentowe są niskie, raczej nie uzyskamy wysokiego kredytu z rentą na nowe mieszkanie w centrum, ale pożyczka na zagraniczną podróż, sprzęt gospodarstwa domowego lub bieżące wydatki jest jak najbardziej realna. Osoba pobierająca rentę lub emeryturę może podnieść swoją zdolność kredytową poprzez przedstawienie współkredytobiorcy lub poręczyciela. Idąc po kredyt z rentą emeryt/rencista powinien przedstawić dokumenty wykazujące wysokość świadczenia emerytalnego lub rentowego oraz ewentualne obciążenia świadczeń. W praktyce chodzi o ostatni odcinek renty/emerytury, zaświadczenie wydane przez organ wypłacający świadczenie, w którym podana będzie jego miesięczna wysokość lub potwierdzenie z banku o comiesięcznym wpływie świadczenia na konto bankowe kredytobiorcy. Ważne jest aby świadczenie emerytalne/rentowe kończyło się nie wcześniej niż miesiąc przed terminem spłaty ostatniej raty pożyczki.

 

Emeryt jest najlepszym kredytobiorcą. Jak wiadomo, najistotniejszym czynnikiem wpływającym na ocenę zdolności kredytowej są dochody kredytobiorcy. Nie tylko wysokość tych dochodów ale też ich źródło, forma. Bank lepiej ocenia dochody z tytułu umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony od dochodów (w takiej samej wysokości) z tytułu umowy zlecenia albo z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak najlepiej ocenia … emerytury. Pracę można utracić ale świadczenie emerytalne – nie. Emeryt w bardzo podeszłym wieku nie dostanie kredytu i pewnie żaden emeryt nie otrzyma kredytu mieszkaniowego, bo jest to kredyt przyznawany na długi okres czasu i jest wysoce prawdopodobne to, że w trakcie trwania umowy kredytowej taki kredytobiorca umrze. Jednak jak chodzi o stosunkowo krótkoterminowe kredyty a w szczególności pożyczki, to niezbyt wiekowi emeryci są bardzo dobrymi kredytobiorcami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.