kredyty

Kredyt z emeryturą / rentą

Kredyty nie są przeznaczone tylko dla osób pracujących. Także emeryci i osoby utrzymujące się z renty mogą ubiegać się o pożyczkę. Możliwość otrzymania kredytu, tak jak w przypadku osób pracujących, zależy od zdolności kredytowej, jaką wykaże się kredytobiorca. Bank sprawdzi wysokość dochodów, obecne zobowiązania i ogólną sytuację majątkową. Jeżeli świadczenia emerytalne lub rentowe są niskie, …